MEDIJSKI CENTER

PAMETNI SISTEMI ZA NADZOR CESTNE RAZSVETLJAVE

Sistemi za razsvetljavo ulic, cest in parkirišč so velik porabnik električne energije, zato stroški te razsvetljave predstavljajo velik del stroškov poslovanja občin ter podjetij z velikimi objekti. Zanesljivo in učinkovito delovanje ulične razsvetljave je izjemno pomembno za prometno varnost voznikov in peščev ter javno varnost, za kar je odgovoren upravljavec. Organizacije, odgovorne za ulično razsvetljavo, stalno iščejo načine, kako bi lahko zmanjšale porabo električne energije in stroške vzdrževanja ter obenem povečale zanesljivost delovanja. 

S pametnim sistemom za nadzor razsvetljave LUMENIA (SSLCS) lahko stroške električne energije in vzdrževanja zmanjšate tudi za 60 %. LUMENIA SSLCS omogoča daljinski nadzor, spremljanje in upravljanje posameznih svetilk na parkiriščih, ulicah ali avtocestah. Sistem je sestavljen iz strojne opreme, vgrajene v svetilko (modul C LUM ali vozlišče PLC), in grafičnega uporabniškega vmesnika, ki omogoča preprosto spremljanje ter konfiguracijo svetilke. Programska oprema uporabnikom omogoča načrtovanje infrastrukture, optimizacijo vzdrževanja in pregled nad celotnim sistemom razsvetljave. Uporabniki lahko okvare prepoznajo na daljavo in tako lažje načrtujejo vzdrževanje. Ta sistem omogoča brezžičen nadzor ulične razsvetljave prek modula C LUM in zankastega omrežja ali upravljanje razsvetljave s komunikacijo prek električne napeljave (PLC). 

Najnovejša serija naših svetilk S LUM je oblikovana tako, da omogoča preprosto vgradnjo tehnologije PLC in posledično prihranke energije, nižje stroške delovanja, večjo varnost ter prilagodljivost ulične razsvetljave. Glavne prednosti pametnega sistema za nadzor razsvetljave LUMENIA za uporabnike so vklop, izklop in zatemnitev luči na daljavo, komunikacija prek omrežja ter nadzor nad mestno infrastrukturo. Poleg tega manjša električna poraba tudi manj obremeni okolje.

Glavni prednosti sistema PLC sta uporaba obstoječe električne infrastrukture razsvetljave za prenos ukazov in visoka odpornost komunikacije pred zunanjimi motnjami, pri čemer to ne vpliva na omrežje ali na druge naprave, povezane v to omrežje. Z uporabo sistema prihranimo najmanj dodatnih 10 % poleg prihranka zaradi uporabe LED tehnologije.

Sistem PLC nam omogoča nadzor svetilk prek obstoječega 230-voltnega omrežja z izmenično napetostjo. Za razliko od standardne komunikacije LON sistem PLC uporablja harmonično pol-sinusoidno metodo in z zmanjševanjem amplitude napetosti s frekvenco 50 Hz pošilja kodirane binarne ukaze. Ta metoda omogoča pošiljanje večjih sporočil in veliko večjo razdalo med koncentratorjem in vozliščem, ki lahko znaša do 5km, brez uporabe ojačevalnikov signala. Kontrolno vezje PLC po prejemu ukazov prek povezave DALI krmili napajalnik, nameščen v svetilki. Ukaze generiramo v uporabniškem vmesniku, ki je na koncentrator povezan prek povezave GPRS oz. prek računalnika povezanega s koncentratorjem na mestu vgradnje. Oba načina omogočata nastavitev zatemnitvenih nivojev oz. urnika, po katerem se bodo svetilke zatemnjevale. Vmesnik omogoča združevanje svetilk v skupine in njihov vnos v Google Zemljevide. Vozlišče je nameščeno v standardnem ohišju NEMA, kar omogoča enostavno menjavo med različnimi kontrolnimi signali.

Naše rešitve za ulično razsvetljavo zagotavljajo večjo energetsko učinkovitost, neodvisnost, varnejšo povezljivost in pametno upravljanje podatkov. Neprestano raziskujemo koncepte povezljivosti in povezujemo različne sisteme, ki prinašajo dolgoročno blaginjo in dobro počutje vseh.
 

ZADNJE NOVICE